ch5

הצ'אקרה החמישית – צ'אקרת הגרון

ממוקמת בגרון.

צ'אקרת הגרון היא מרכז המאבק שלך עם בחירות והיכולת לשחרר את הרצון שלך להדרכה אלוהית. התמצית שלה זו אמונה – אמונה בפחדים או אמונה באלוהי. 

האמת הנצחית – וותר על הרצון האישי לטובת הרצון האלוהי

לכל בחירה, מחשבה ורגש שלך יש השפעה על הביולוגיה שלך, על הסביבה, החברה, באופן אישי וגלובלי. פעולה שמונעת ע"י רצון אישי שמאמין באלוהי נותנת לך את הכוח העשיר ביותר.

כוח רצון – שיעורים בבחירות וביטוי עצמי.

צד האור – אמונה, ידיעת העצמי, סמכות אישית, יכולת לעמוד במילה.
צד הצל – צורך כפייתי לשלוט ביחסים ואירועים.

נושאים רגשיים ונפשיים

בחירה וכוח רצון, ביטוי אישי, הליכה אחרי חלומותיך, שימוש בכוח רצון כדי ליצור, התמכרות, שיפוט וביקורת, תקשורת, אמונה, ידיעה, יכולת לקבל החלטות.

אברי הגוף

גרון, צוואר, בלוטת התריס, קנה הנשימה, חוליות הצוואר, פה, שיניים וחניכיים, יותרת בלוטת התריס, וושט.

ליקויים פיזיים

גרון ניחר, כאבי גרון כרוניים, כיבים בפה, בעיות חניכיים, דלקת במיתרי הקול, בלוטות נפוחות, בעיות בבלוטת התריס, בעיות ופגמי דיבור, כאבי ראש, כתפיים וצוואר, דלקות גרון.

צ'אקרת הגרון היא מרכז הבחירה והמודעות. כל בחירה שאנו עושים היא בעלת השלכות רגשיות, ביולוגיות, סביבתיות, חברתיות, אישיות וגלובליות.

כאשר צ'אקרת הגרון מאוזנת, יש לנו יכולת לקבל מסרים מהיקום וללכת בעקבותם. אנו עושים בחירות מתוך אמונה פנימית ולא מתוך פחד. אנו מעיזים ללכת בדרכים לא מוכרות, לא מוכנים להכנע לפחד ולדעות של אחרים. זה גם מקום הביטוי העצמי. בצ'אקרת ההרה אנו יוצרים וכאן אנו מבטאים את יצירתינו, לא מפחדים להשמיע את קולינו.

האמת הנצחית היא "וותר על הרצון האישי לטובת הרצון האלוהי". כאשר לא בוטחים ביקום יש צורך לשלוט באירועים.

כאשר צ'אקרת הגרון חסומה או לא מאוזנת, איננו חזקים ובטוחים בעצמנו, ניתן לאחרים (אנשים, פחדים, כסף) לעשות את הבחירות שלנו. לא נהיה קשובים למסרים מהיקום, נקשיב למה שהחברה אומרת, נבחר בדרך שאנו מכירים אותה, אפילו שלא טוב לנו בה. כאשר איננו בוטחים ביקום זה ממלא אותנו בפחדים וחרדות ואנו "מוכרים" את עצמנו. למשל, הרבה אנשים בוחרים מקצוע בגלל הכסף והמעמד שהם יביאו להם, אף כי הלב שלהם לא שם, דבר שמביא לאומללות, חוסר סיפוק, ריקנות. כאשר הצ'אקרה חלשה, אנו מפחדים לבטא את עצמנו ואת יצירתנו, נכנעים לדעות של אחרים, לא בוטחים בעצמנו.

שאלות לבדיקה עצמית שקשורות לצ'אקרת הגרון:

1. האם אתה מסוגל לחוש מתי אתה מקבל הדרכה ומה אתה עושה בקשר לזה?

2. האם אתה בוטח בהדרכה אפילו שאינך יודע מה תהיה התוצאה?

3. האם יש אנשים ששולטים על כוח הרצון שלך? אם כן, מדוע?

4. האם יש לך צורך לשלוט באירועים וביחסים?

5. בבחירות שלך, האם אתה הולך על המוכר או מוכן להסתכן וללכת ללא ידוע?

6. האם אתה מסוגל לבטא את עצמך בכנות, לא מפחד מתגובות של אחרים?

צ'אקרת הגרון