ch7

הצ'אקרה השביעית – צ'אקרת הכתר

ממוקמת מעל הקודקוד.

צ'אקרת הכתר היא הקשר שלנו לטבע הרוחני שלנו וליכולת שלנו להרשות לרוחניות להיעשות חלק בלתי נפרד מחיינו הפיזיים.

אמת הנצחית – חיה בהווה

השג קשר אישי עם האלוהי. כל הפחדים הפיזיים, הפסיכולוגיים והרגשיים שלך, שהם אשליה, צריכים להיות מסולקים מחייך. שחרר את העבר, אל תנסה לצפות את העתיד וחיה בנוכחות של האלוהי.

כוח רוחני – שיעורים שקשורים לאלוהי.

צד האור – אמונה באלוהי ובהדרכה פנימית, תובנות לריפוי, מסירות.
צד הצל – הצורך לדעת למה דברים קורים כפי שהם קורים, דבר שגורם לך לחיות בעבר.

נושאים רגשיים ונפשיים

רוחניות, מסירות, תובנה, אמונה, השראה, יכולת לבטוח בחיים, ערכים, קוד מוסרי, אומץ, הומניטריות, חוסר אנוכיות, דיכאון מיסטי, יכולת לראות את התמונה הגדולה.

אברי הגוף

המוח הגדול, מערכת השרירים, מערכת השלד, העור.

ליקויים פיזיים

הפרעות אנרגטיות, דיכאון מיסטי, תשישות כרונית שאינה קשורה להפרעה פיזית, רגישות יתר לאור, לקול ולגורמים סביבתיים אחרים.

דרך צ'אקרת הכתר נכנס כוח החיים האנושי, אשר זורם באופן תמידי למערכת האנרגיה האנושית מהיקום הגבוה יותר, האלוהי. כוח זה מזין את הגוף, הרוח והנפש. הוא זורם ברחבי הגוף הפיזי ומשפיע על כל הצ'אקרות. בזמן מדיטציה/תפילה, אנו בקשר עם היקום, פתוחים אליו.

כאשר צ'אקרת הכתר פתוחה אנו פתוחים לקבלת תובנות והדרכות אלוהיות, קוסמיות, השראה. אנו חווים יותר רגעים של להיות, של אושר, של אחדות עם היקום. אנו מרגישים כצינור לכוח האלוהי, אין יותר אגו שמעכב. אנו מבינים שלכל שאלה יש תשובה, פשוט צריך לשאול. מבינים ששום דבר חיצוני לא אחראי לרגשות שלנו, כל מה שקורה הוא בחירה אישית שלנו.

האמת הניצחית היא "חיה בהווה". הצורך לדעת למה דברים קורים גורם לנו לחיות בעבר.

כאשר צ'אקרת הכתר סגורה ברובה איננו בוטחים ביקום, מרגישים מופרדים ממנו. מרגישים חוסר תכלית, שעמום, בלבול, יש לנו פחדים, קונפליקטים, מפחדים מהמוות. אנו נצמדים לעולם הפיזי, לא מאמינים באלוהים, בכוח גדול יותר, ברוחניות. אנו מאשימים כוחות שונים במה שקורה לנו, חווים את ה"עולם" ו"האחרים" בנפרד מאיתנו במקום להבין שהם חלק מאיתנו.

שאלות לבדיקה עצמית שקשורות לצ'אקרת הכתר:

1. האם אתה מנסה כל הזמן להבין למה דברים קורים?

2. האם אתה מתפלל, מבקש הדרכה מהיקום?

3. האם התחלת לעסוק במדיטציה והפסקת לפתע? אם כן, למה הפסקת?

4. לאילו אמיתות רוחניות אתה מודע אולם לא חי על פיהן?

5. האם אתה ממתין שאלוהים ישלח לך הסבר להתנסויות המכאיבות שלך?

6. האם אתה מרגיש מבולבל, מפוחד, מרגיש לבד ביקום?

7. האם אתה מפחד מקשר רוחני קרוב עם האלוהות בשל השינויים שעלולים לקרות מכך בחייך?    

violet-1340083_640