ch6

הצ'אקרה השישית – צ'אקרת העין השלישית

ממוקמת באמצע המצח.

צ'אקרת העין השלישית הוא מרכז האנרגיה של האינטואיציה, האינטלקט, הסקת מסקנות. היא מפתחת את היכולות השכליות שלנו, את המיומנויות הפסיכולוגיות שלנו לנתח את האמונות והגישות שלנו.

האמת הנצחית – חפש רק את האמת

באופן תמידי אנו מחפשים את ההבדל בין אמת לאשליה, שני הכוחות שנמצאים בכל רגע.

בטח במה שאינך יכול לראות הרבה יותר מאשר במה שאתה יכול לראות.

כוח חשיבה  – שיעורים בחוכמה.

צד האור – יכולות אינטלקטואליות, ניתוח של תובנות, קבלת השראה, הולדת חוכמה מנסיון.
צד הצל – הגדרת האמת בדרכים שמשרתות את העצמי.

נושאים רגשיים ונפשיים

ניתוח עצמי, מודעות, יכולות אינטלקטואליות, יכולת ללמוד מהנסיון, אינטליגנציה רגשית, פתיחות לרעיונות של אחרים, תחושת אי התאמה, אינטואיציה, חיבור ללא מודע.

אברי גוף

המוח, מערכת העצבים המרכזית, הפנים, עיניים, אוזניים, אף, סינוסים, בלוטת האצטרובל, בלוטת יותרת המוח.

ליקויים פיזיים

מחלות עיניים, מחלות אוזניים, הפרעות נוירולוגיות, עיוורון/חירשות, ליקויי למידה, בעיות אף וסינוסים, כאבי ראש, סיוטי לילה, גידול במוח/שטףדם/שבץ.

צ'אקרת העין השלישית אחראית על הכוחות המנטלים – זכרון, ידע, חיבור ללא מודע, אינטואיציה, קבלת מסרים מהיקום והבנתם.

כאשר צ'אקרת העין השלישית מאוזנת יש לנו יכולת שכלית, פילוסופית, יכולת מחקר והמצאה, בהירות מחשבתית, מוסריות גבוהה, מחשבה אידיאליסטית, יכולת לראות את שני צדדי המטבע. אנו מבינים שהחוויות כאן הן שיעורים, לא רואים את עצמנו כקורבנות ומאשימים אחרים במצבינו. כאשר אנו נעשים מודעים, אנו מסוגלים להתנתק מתפיסות סובייקטיביות ולראות את האמת ואת המשמעות הסמלית שקיימת במצב.

משמעותה של אובייקטיבית אינה להפסיק לגלות אכפתיות אלא להשקיט את הקולות שמונעים על ידי פחד.

האמת הניצחית היא "חפש רק את האמת". כאשר אנו מטים את האמת לנוחיותינו, זה מונע מאיתנו להסתכל על התמונה כולה.

כאשר צ'אקרת העין שלישית חסומה או לא מאוזנת, אנו רואים רק את הצד שלנו, לא מוכנים לראות שיש שני צדדים למטבע. אנו זקוקים להוכחה הגיונת וברורה, חווים דברים רק דרך חמשת החושים, לא בוטחים באינטואיציה, רוחניות. יש לנו חוסר בטחון ביקום, חוסר הבנה של מאורעות, דבר שמביא לחרדות ופחדים. אנו מושפעים מדיעות של אחרים, לא מסוגלים לחשוב מחשבה עצמאית.

שאלות לבדיקה עצמית שקשורות לצ'אקרת העין השלישית:

1. אילו אמונות גורמות לך לפרש את מעשיהם של אחרים בצורה שלילית?

2. באילו אמונות אתה עדיין מחזיק אף כי אתה יודע שאינן אמיתיות?

3. האם אתה מאמין רק במה שאתה מכיר ויכול להוכיח?

4. האם אתה מסוגל להסתכל על מאורעות בצורה סימלית, אובייקטיבית?

5. האם אתה בוטח ביקום ושהכל קורה לטובה?

6. האם אתה פוחד מהשינויים שעלולים להתרחש בחייך, אם תתייחס לדברים בצורה מודעת יותר?

7. אילו אמונות וגישות היית רוצה לשנות בעצמך?

blue-1340076_640