ch1

הצ'אקרה הראשונה – צ'אקרת השורש

ממוקמת באיזור הגוף שבא במגע עם האדמה כשיושבים בישיבה מזרחית.
צ'אקרה זו היא הבסיס לבריאות הנפשית והרגשית. דרכה אנו קשורים לאמונות המסורתיות של המשפחה. היא תומכת בעיצוב זהות והרגשת שייכות לקבוצה.

אמת נצחית – הכל אחד

אתה קשור לכל היקום. כל בחירה שאתה עושה וכל אמונה שאתה מאמין בה משפיעות על כל היקום.

כוח שבטי  – שיעורים שקשורים לעולם הפיזי.

צד האור – זהות משפחתית, קשר, נאמנות.
צד הצל – הרחקת אחרים, דיעות קדומות, אשליה של עליונות. 

נושאים רגשיים ונפשיים

צ'אקרה זו אחראית על מיגוון נושאים שקשורים כולם להרגשת בטחון והרגשת שייכות.

משפחה פיזית והרגשת בטחון קבוצתית; היכולת לספק את הצרכים להישרדות פיזית; יכולת עמידה על שלך; אסרטיביות; הרגשת בית; חוק וסדר משפחתי וחברתי; פחד נטישה; קשר משפחתי; זהות; קוד כבוד שבטי; תמיכה ונאמנות; קשר לאמונות, ערכים, גישות ודעות קדומות של השבט.

אברי גוף

עמוד השידרה, השלד, רגליים, פי הטבעת, מערכת החיסון.

ליקויים פיזיים

עייפות, אפטיה, דיכאון, בעיות דם, בעיות במערכת החיסונית, עצירות, טחורים, גידולים בפי הטבעת, נשית, דליות ברגליים, בעיות ומתח בעמוד השידרה, בעיות בפרקים ובעצמות, בעיות ברקמות ובעור.

כאשר צ'אקרת השורש מאוזנת אנו מרגישים בטחון ומתוך הבטחון מקבלים שיש אנשים שונים בעולם, "שבטים שונים". אנו נהנים מהמרקם העשיר של תרבויות שונות, שפות שונות, דתות שונות, ולא מרגישים צורך להגן על השבט שלנו ולומר שהוא הטוב ביותר. אנו מבינים שכל השבטים חשובים באותה מידה ושכולנו משפיעים אחד על השני ולכן כדאי לנו לדאוג שלכל השבטים יהיה טוב. אם לשבט השכן לא יהיה טוב, גם אנו ניסבול. כאשר אנו בטוחים בעצמנו, לא נהסס לחשוב בנושאים מסויימים בצורה שונה מהשבט ועדיין להרגיש אליו שייכות.

האמת הנצחית היא "הכל אחד". אמת של שבט קיימת כדי לשמר את השבט (אנו העם הנבחר).

כאשר הצ'אקרה חסומה או לא מאוזנת, עלולה להיות לנו הרגשת עליונות, הרחקת אחרים משום שהם חושבים אחרת, דיעות קדומות על אחרים. כל אלה רק סוחטים מאיתנו אנרגיה משום שהם יוצרים שנאה, קינאה, צורך להגן על הקיים בגלל פחד מאחרים.

כאשר אנו תחת השפעת השבט ומסכימים איתו בכל דבר, לא שואלים שאלות, אנו מאבדים אנרגיה, נותנים את כוח הבחירה שלנו בידי מישהו אחד.

כאשר אנשים גדלים בבית ללא הדרכה וחוקים ברורים הם עלולים להרגיש תלושים, מבולבלים, לא בטוחים, לא מחוברים לקרקע, חסרה להם אנרגיה בצ'אקרת השורש כדי לתפקד בעולם הפיזי.

כדי לבחון האם אתה מאבד או חסר אנרגיה בצ'אקרה זו שאל את עצמך:

1. אילו דפוסי אמונה ירשת ממשפחתך, איזה מהם כבר לא משפיעים עליך?

2. אילו אמונות תפלות יש לך? לאילו מהן יש השפעה עליך בניגוד להגיון שלך?

3. האם יש לך עסק בלתי פתור עם מישהו מהמשפחה שלך? האם יש לך כעסים על השבט שלך?

4. מנה את כל הדברים המבורכים שקיבלת ממשפחתך. איזה מהם היית רוצה לחזק ולהנחיל לילדיך?

5. האם העולם נראה לך מקום מפחיד ולכן אתה נותן לשבט את כוח הבחירה שלך?

6. האם אתה מרגיש שיש לך כוח להתמודד לבד עם האתגרים של הישרדות פיזית?

chakra-1340058_640