ch3

הצ'אקרה השלישית – צ'אקרת מקלעת השמש

ממוקמת בין הטבור לעצם החזה.

צ'אקרה זו ממשיכה את התפתחות ההערכה העצמית והאישיות, בנפרד מהזהות השבטית שלך. כאן אנו לומדים לשים ולשמור על גבולות חזקים ועל קוד אישי של כבוד.

אמת נצחית – כבד את עצמך

תהיה בוגר ומכובד ביחסים שיש לך עם עצמך וקח אחריות על הבן אדם שנהיית.

כוח  אישי – שיעורים שקשורים לעצמי.

צד האור – כבוד עצמי, משמעת עצמית, אמביציה, אומץ, נדיבות, אתיקה, אינסטינקטים, אינטואיציה.
צד הצל – ויתור על יכולת הבחירה בשל הצורך באישור; התנהגות נרקסיסטית.

נושאים רגשיים ונפשיים

אמון, פחד, הפחדה, הערכה עצמית, בטחון עצמי, כבוד עצמי, אמביציה, אומץ, היכולת לטפל במשברים, אחריות על קבלת החלטות, עיבוד מחשבות, דפוסי מחשבות, הגיון, סיבה, עשיה, דאגה לעצמך ולאחרים, רגישות לביקורת, קוד מוסר אישי, הפחד מדחיה ומלהיראות מגוחך, חרדות הקשורות להופעה חיצונית, חוזק אישיות.

אברי הגוף

מערכת העיכול, הקיבה, הבטן, כבד, כיס המרה, לבלב, טחול, מרכז עמוד השידרה, המעי הדק, בלוטות יותרת הכליה.

ליקויים פיזיים

דלקת פרקים, אולקוס, בעיות במעיים, דלקת הלבלב, סכרת, בעיות עיכול, אנורקסיה או בולימיה, בעיות בכבד, דלקת כבד, אבני מרה, אלרגיות.

כאן אנו ממשיכים את תהליך הגדרת האישיות שהחל בהרה.

כאשר צ'אקרת מקלעת השמש מאוזנת, אנו מגבשים דיעות אישיות, מחליטים ומבצעים דברים, מגשימים את הפוטנציאל שלנו. כאשר יש לנו איזו שהיא השראה אנו מביאים אותה לכאן, מעבדים אותה ומוציאים אותה לפועל. אנו מקשיבים לקול הפנימי, לאינטואיציה, לא נותנים לשבט להכתיב לנו מה לעשות, שמים גבולות מאוד ברורים. זה מרכז העוצמה שלנו, הבטחון העצמי, הכוח להוציא דברים לפועל.

האמת הנצחית היא "כבד את עצמך".
כאשר אנו צריכים אישור מהסביבה אנו נותנים להם לשלוט בנו.

כאשר הצ'אקרה חסומה או לא מאוזנת איננו בטוחים בעצמנו, לא מקשיבים לקול הפנימי ונותנים לסביבה להשפיע עלינו. אנו מרגישים צורך במעמד וכבוד חיצוניים כדי להרגיש טוב עם עצמנו משום שבפנים מרגישים חסרי ערך. כאשר איננו מאמינים בעצמנו, אנו נותנים לפחדים לשלוט בנו, נותנים להם את הסמכות לקבל החלטות בשבילנו. אנו לא לוקחים אחריות על מעשינו, מאשימים אחרים במצבנו.

שאלות לבדיקה עצמית לצ'אקרת מקלעת השמש:

1. האם אתה אוהב את עצמך? אם לא, מה הסיבה ומה אתה עושה בקשר לכך?

2. האם אתה מבקר אחרים באופן קבוע?

3. האם אתה מסוגל להודות בטעויות שלך?

4. האם אתה זקוק לאישורם של אחרים במעשיך? אם כן, למה?

5. האם אתה מעדיף להיות במערכת יחסים לא טובה מאשר להיות לבד?

6. האם אתה מאשים אחרים במצבך או לוקח אחריות על מי שאתה?

7. האם אתה רוצה לעשות דברים ולא עושה אותם? אם אינך עושה אותם, מה הסיבה?

צ'אקרת מקלעת השמש