לחצו לפתיחת תפריט ארכיטיפים

תפריט

ארכיטיפ רכלן

(ראו גם טווה רשת קשרים)
ארכיטיפ הרכלן מתקשר להפצת שמועות, לתקיעת סכין בגב, להפצת מידע מוגזם ומזיק בכוונה להחליש את מושא הרכילות. אף שכל אחד מאיתנו נוטה להקשיב לשמועות ולהפיצן בדרך זו או אחרת, ארכיטיפ הרכלן משגשג באמצעות הכוח שנוצר מהעברת חדשות סודיות או פרטיות.

אנשים שיש להם ארכיטיפ זה הם אנשים שאינם יכולים להפסיק לרכל, כפייתיים עם הצורך להעביר מידע על אנשים אחרים, לא מתחשבים בגבולות הפרטיים של אנשים. הם חיים מהעברת מידע על מה שאנשים אחרים אומרים או עושים, מרגישים צורך לדעת תמיד הכל על כל הסובבים אותם.

רוב האנשים יהססו מלבחור בארכיטיפ זה בשל השלכותיו השליליות, אך עדיין רבים מרוויחים את לחמם מהפצת רכילות בתחום הפוליטי, החברתי ועולם הבידור בצורה חיובית. כאשר הם כותבים בטורי הרכילות השמצות, כזבים, ונכנסים לחייהם הפרטיים של המפורסמים, הם נמצאים בצל.

ארכיטיפ זה קשור בלקחי אמת, ביושר ובכיבוד האמון שנתנו בנו אחרים.

גם אם אין לנו ארכיטיפ זה, הוא מביא לתשומת לבנו האם אנו שומרים על האמון שנתנו בנו, כאשר סיפרו לנו סודות אינטימיים, או שמיד רצנו לספר לחברים.

צל הרכלן מופיע כהפצת מידע מטעה, כיצירת שמועות מזיקות, כבגידה באמון שנתנו בו, וברמה המקצועית, כרדיפה אחר אנשים מפורסמים כדי לכתוב עליהם ולצלמם.

* הערך כמה מן הלקחים שלך בחיים עלו מתוך השתתפות ברכילות שפגעה באחרים, או מדירוג יחסים לפי המידה שבה הסכים אדם מסוים להתחלק אתך בסודות.

סרטים: רוזלינד ראסל ב"הנשים"; ברט לנקסטר ב"שכרון ההצלחה"; ג'ון מלקוביץ' וגלן קלוז ב"יחסים מסוכנים".

דת/מיתוסים: רטטוסק (במיתוס הנורדי, סנאי שפירוש שמו "שיניים מהירות", שמתגורר בעץ העולם אוגדרסיל והידוע כרכלן גדול).